ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11:26:59น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 ธันวาคม 2562 เวลา 16:06:26น.

ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 ธันวาคม 2562 เวลา 15:43:55น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:49:50น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:27:05น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:18:18น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

*** ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ กรุณานำเอกสารที่ขาดมาส่งในวันรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.00
ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ( ชั้น 3 ) ***
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:44:28น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:17:19น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:29:09น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:28:09น.