ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครมาให้เรียบร้อย เริ่มตรวจเอกสารเวลา 08.00 น. และเริ่มสอบข้อเขียนเวลา 09.00 น.
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:33:09น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:18:35น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนตุลาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2562 เวลา 16:09:12น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนตุลาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณามารายงานตัวก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น.
และกรุณานำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมมารายงานตัว ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08:49:42น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13:29:39น.

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนตุลาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:48:24น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาอายุศาสตร์ สาขาเวชบำบัดวิกฤต)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:41:54น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10:44:13น.

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครงาน

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:50:40น.

วิธีการใช้งานระบบรับสมัครงาน

แก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบ และพิมพ์ใบชำระเงิน http://jobs.nmu.ac.th/

ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:50:16น.