ตำแหน่งรับสมัครงาน
เต็มเวลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน (ประจำเดือนธันวาคม2562) 106 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ธันวาคม 2562

เต็มเวลา

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (ประจำเดือนธันวาคม 2562) 61 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ธันวาคม 2562