ตำแหน่งรับสมัครงาน
เต็มเวลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน(ประจำเดือนมิถุนายน2562) 109 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มิถุนายน 2562

เต็มเวลา

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (ประจำเดือนมิถุนายน 2562) 99 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มิถุนายน 2562