ตำแหน่งรับสมัครงาน: อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562) เต็มเวลา
เปิดรับถึง 5 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562) 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ

คลิกที่นี่


คุณสมบัติ

แก้ไขคุณสมบัติ

คลิกที่นี่


คุณสมบัติพื้นฐาน