ค้นหาตำแหน่งงาน

อาจารย์ผู้ช่วย ( 2 อัตรา )ภาควิชาเทคโนโลยี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

รายละเอียด

อ่านประกาศที่นี้

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
5 กันยายน 2565
วันที่ปิดรับ
30 กันยายน 2565
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
ประสบการณ์ทำงาน
ชื่อตำแหน่งงาน
อัตรา : 2
เลือกอาคารที่จัดสอบ
ติดตามสถานที่สอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
ติดตามสถานที่สอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้