ค้นหาตำแหน่งงาน

อาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

1. ต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิกดิกส์ หรืออนุสาขาจุลศัลยกรรมทางมือและรยางค์ส่วนบน

รายละเอียด

1. อ่านรายละเอียดที่นี้ คลิก...
2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

*** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ส่งทาง E-mail : job_vjr@nmu.ac.th ภายในวันวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
1 มิถุนายน 2566
วันที่ปิดรับ
30 มิถุนายน 2566
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ประสบการณ์ทำงาน
ไม่ระบุ
ชื่อตำแหน่งงาน
อาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อัตรา : 2
เลือกอาคารที่จัดสอบ
สำนักงานอธิการบดี
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้