สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (1 อัตรา)

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 28 กุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป (หมวดภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 28 กุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ( 6 อัตรา)

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 28 กุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 28 กุมภาพันธ์ 2566

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (3 อัตรา)

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 28 กุมภาพันธ์ 2566