สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน

อาจารย์ผู้ช่วย ( 2 อัตรา )ภาควิชาเทคโนโลยี

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 กันยายน 2565

อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 กันยายน 2565

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายทันตกรรม 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 กันยายน 2565