สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน

อาจารย์ (สาขาการบริการธุรกิจการบิน)

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 31 ตุลาคม 2564

อาจารย์ภาควิทยาการวิจัยและนวัฒกรรมทางการแพทย์

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 31 ตุลาคม 2564

อาจารย์ (ภาคกุมารเวชศาสตร์)

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 31 ตุลาคม 2564