สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (1 อัตรา)

รายละเอียดของงาน
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 ธันวาคม 2565
  • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 ธันวาคม 2565