สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 23 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และนายแพทย์ (สายบริการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 23 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 15 กันยายน 2565 00:00

รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้ การคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 13 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล และตำแหน่งนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 13 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ และทันตแพทย์ปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 9 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 6 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 5 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 กันยายน 2565 00:00