สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 48 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 12 เมษายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และสังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนเมษายน 2565

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 1 เมษายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 5 อัตรา)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 31 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมีนาคม 2565

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ) ประจำเดือนมีนาคม 2565

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล) มีนาคม 2565

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2565 00:00