สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2564 00:00

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 26 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 8 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนมกราคม2564

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2564 00:00