สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน) 2 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 18 พฤษภาคม 2563 00:00

ประกาศยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (เฉพาะตำแหน่ง)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 18 พฤษภาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ตำแหน่งอาจารย์)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนเมษายน 263

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งเภสัชกร และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00