สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤษภาคม

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 23 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤษภาคม

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 23 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 18 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 9 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 3 พฤษภาคม 2565 00:00