สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

 • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร) จำนวน 1 อัตรา

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จาก "ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" เป็น "ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"  ส่วนวัน และเวลา ให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 25636
 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพิ่มเติม

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 12 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) และขยายเวลารับสมัคร

 • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2563 00:00