สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนมกราคม 2566

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 10 มกราคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 (จำนวน 101 อัตรา)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 ธันวาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนายแพทย์สายบริการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 ธันวาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 6 ธันวาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 11 พฤศจิกายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ หมวดภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 4 พฤศจิกายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 2 พฤศจิกายน 2565 00:00