สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ฯ

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (9 อัตรา)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา) ภาควิชารังสีเทคนิค

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 16 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 7 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศเลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย) เดือนมิถุนายน

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 1 มิถุนายน 2565 00:00