สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 24 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 20 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 16 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 16 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ ตำแหน่งอาจารย์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 13 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล (อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 1 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำปี 2565

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2564 00:00