สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) จำนวน 4 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับปฏิบัติงาน) ประจำเดือนตุลาคม 2563

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 4 พฤศจิกายน 2563 00:00
  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 ตุลาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น) จำนวน 8 อัตรา

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 28 ตุลาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) ประจำเดือนตุลาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 22 ตุลาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำเดือนตุลาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 22 ตุลาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนตุลาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563 00:00