สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 23 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) 10 อัตรา

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 11 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) 18 อัตรา

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 10 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 00:00