สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2562 09:49

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 11:27

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 11:18

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  *** ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ กรุณานำเอกสารที่ขาดมาส่งในวันรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ( ชั้น 3 ) ***
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 08:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2562 21:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2562 13:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2562 13:28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครมาให้เรียบร้อย เริ่มตรวจเอกสารเวลา 08.00 น. และเริ่มสอบข้อเขียนเวลา 09.00 น.
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 11 พฤศจิกายน 2562 10:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2562 16:18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2562 16:05