สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งเภสัชกร และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนเมษายน 263

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกร และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 30 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 23 มีนาคม 2563 00:00