สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 1 ธันวาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำปี 2565

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 10 พฤศจิกายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล และวิทยาลัยพัฒนามหานคร

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 18 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 กันยายน 2564 00:00