สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

กำหนดการสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 30 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2564 00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2564 00:00

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 26 มีนาคม 2564 00:00