สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 ธันวาคม 2562 16:03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 9 ธันวาคม 2562 11:26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 ธันวาคม 2562 16:06

ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 ธันวาคม 2562 15:43

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2562 09:49

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 11:27

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 11:18

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  *** ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ กรุณานำเอกสารที่ขาดมาส่งในวันรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ( ชั้น 3 ) ***
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 08:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2562 21:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2562 13:29