สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 31 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รัการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2564 00:00

กำหนดการสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 30 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2564 00:00

ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2564 00:00