สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 67 อัตรา)

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 10 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมกราคม 2564

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนมกราคม2564

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล)ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • อ่านประกาศ

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมกราคม 2564

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 12 มกราคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล)ประจำเดือนธันวาคม 2563

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 8 มกราคม 2564 00:00
 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 25 ธันวาคม 2563 00:00