สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 กันยายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย ประจำเดือนกันยายน 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 กันยายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 กันยายน 2566 00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเสษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 19 กันยายน 2566 00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเสษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 19 กันยายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 19 กันยายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 15 กันยายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย ประจำดือนกันยายน พ.ศ.2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการรายงานตัวเพื่อยื่นเอกสารการสมัครฉบับจริงที่ไม่ใช่สำเนาเอกสารและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 14 กันยายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)

 • 1.อ่านประกาศที่นี้
   2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 7 กันยายน 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2
   . คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...
   3. ต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจบการศึกษาจาสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วนโดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 7 กันยายน 2566 00:00