สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 28 สิงหาคม 2562 15:42

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 27 สิงหาคม 2562 13:48

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 27 สิงหาคม 2562 09:01

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคมา 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:28

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 สิงหาคม 2562 08:32

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 สิงหาคม 2562 09:41

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป (เพิ่มเติม)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 สิงหาคม 2562 13:47