สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 15 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 9 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จากบุคลากรภายที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย)

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 18 สิงหาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 11 สิงหาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 10 สิงหาคม 2564 00:00
  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 กรกฎาคม 2564 00:00

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 21 กรกฎาคม 2564 00:00