สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ประจำเดือนมีนาคม 65

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 25 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) ครั้งที่ 4

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกร มกราคม 2565)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 9 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ เดือนมกราคม 2565)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 9 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 41 อัตรา

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 4 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 41 อัตรา

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 4 กุมภาพันธ์ 2565 00:00