สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมกราคม 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 12 มกราคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล)ประจำเดือนธันวาคม 2563

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 8 มกราคม 2564 00:00
  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 25 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 22 ธันวาคม 2563 00:00
  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 9 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 2 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 4 ธันวาคม 2563 00:00