สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนธันวาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 3 มกราคม 2563 13:35

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนธันวาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 23 ธันวาคม 2562 09:21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) ประจำเดือนธันวาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 18 ธันวาคม 2562 16:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 ธันวาคม 2562 16:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 ธันวาคม 2562 16:03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 9 ธันวาคม 2562 11:26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 ธันวาคม 2562 16:06

ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 ธันวาคม 2562 15:43

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2562 09:49

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2562 11:27