สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 สิงหาคม 2562 08:32

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 สิงหาคม 2562 09:41

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป (เพิ่มเติม)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 สิงหาคม 2562 13:47

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 สิงหาคม 2562 13:45

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 กรกฎาคม 2562 16:05

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 กรกฎาคม 2562 16:04

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 กรกฎาคม 2562 16:02

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 กรกฎาคม 2562 16:01