สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 21 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 20 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 3 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ และอาจารย์ผู้ช่วย) จำนวน 10 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 10 สิงหาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 31 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 กรกฎาคม 2563 00:00