สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กรกฎาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กรกฎาคม 2564 00:00

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กรกฎาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 8 กรกฎาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 7 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 6 กรกฎาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 18 มิถุนายน 2564 00:00