สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครงาน

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 10 ตุลาคม 2562 14:50

วิธีการใช้งานระบบรับสมัครงาน

 • แก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบ และพิมพ์ใบชำระเงิน http://jobs.nmu.ac.th/

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 10 ตุลาคม 2562 14:50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 10 ตุลาคม 2562 08:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 140 อัตรา)

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 4 ตุลาคม 2562 11:11

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ประจำเดือนกันยายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 กันยายน 2562 13:29

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนกันยายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 23 กันยายน 2562 12:51

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกร) ประจำเดือนกันยายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 18 กันยายน 2562 16:02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกันยายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2562 15:31

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2562 10:40

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนกันยายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 13 กันยายน 2562 11:34