สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2562 13:28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครมาให้เรียบร้อย เริ่มตรวจเอกสารเวลา 08.00 น. และเริ่มสอบข้อเขียนเวลา 09.00 น.
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 11 พฤศจิกายน 2562 10:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2562 16:18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2562 16:05

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนตุลาคม 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2562 16:09

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนตุลาคม 2562

 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณามารายงานตัวก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. และกรุณานำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมมารายงานตัว ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 25 ตุลาคม 2562 08:49

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 22 ตุลาคม 2562 13:29

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนตุลาคม 2562

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 ตุลาคม 2562 15:48

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาอายุศาสตร์ สาขาเวชบำบัดวิกฤต)

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 ตุลาคม 2562 15:41

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2562 10:44