สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป จำนวน 42 อัตรา

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2562 15:26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 พฤษภาคม 2562 15:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 พฤษภาคม 2562 15:41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 พฤษภาคม 2562 15:25

คู่มือ การใช้งานระบบรับสมัครงานออนไลน์

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 เมษายน 2562 14:54

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 เมษายน 2562 14:50

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ครั้งที่ 2)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 เมษายน 2562 14:47

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 2

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 6 เมษายน 2562 14:47

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2562 08:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ประจำเดือนมีนาคม 2562)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2562 08:26