สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 16 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 7 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศเลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย) เดือนมิถุนายน

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 1 มิถุนายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤษภาคม

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 23 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤษภาคม

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 23 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2565 00:00