สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกันยายน 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2562 15:31

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2562 10:40

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนกันยายน 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 13 กันยายน 2562 11:34

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 28 สิงหาคม 2562 15:42

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 27 สิงหาคม 2562 13:48

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 27 สิงหาคม 2562 09:01

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคมา 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:28

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 19 สิงหาคม 2562 09:16