สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 10 พฤศจิกายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล และวิทยาลัยพัฒนามหานคร

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 18 ตุลาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 15 กันยายน 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 9 กันยายน 2564 00:00