สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 9 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัุดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 18 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ) 7 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 15 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 15 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 10 มิถุนายน 2563 00:00