สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกร และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนเมษายน 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 30 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 23 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 23 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) 10 อัตรา

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) ประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 11 มีนาคม 2563 00:00