สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 18 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 4 อัตรา)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 9 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ภาควิชาศัลยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 8 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 8 มิถุนายน 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 31 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 31 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รัการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2564 00:00