สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2560 15:05

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ฝน)

 • รับสมัครคัดเลือ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป www.nmu.ac.th
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 พฤศจิกายน 2560 09:50

รับสมัครงาน (นุ)

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 พฤศจิกายน 2560 09:49

รับสมัครงาน (บี)

 • คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป www.nmu.ac.th
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 2 พฤศจิกายน 2560 09:49
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 18 สิงหาคม 2560 15:55

ทอสอบประกาศรับสมัครงาน

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 16 สิงหาคม 2560 19:15

ทดสอบสร้างประกาศเว็บสมัครงาน

 • เงื่อนไขการสมัครงานมีดังนี้ 1. เอกสารการสมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา รูปถ่าย 2. ค่าสมัคร ประกาศนี้มีไว้สำหรับทดสอบเท่านั้น
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 12 สิงหาคม 2560 11:23

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมีนาคม 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 30 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 12 เมษายน 2565 00:00