สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 30 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ (จำนวน 98 อัตรา)

 • อ่านประกาศ

  ผู้เข้าสอบจะต้องยืนยันการเข้าสอบข้อเขียนด้วย Gmail เท่านั้น 

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 22 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาวิสัญญีวิทยา) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา)

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 9 กรกฎาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัุดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน

 • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2563 00:00