สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลและวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง) มีนาคม 2565.

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 14 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 14 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา (ประจำเดือนมกราคม 2565)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 7 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ประจำเดือนมีนาคม 65

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 มีนาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 25 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) ครั้งที่ 4

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกร มกราคม 2565)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 9 กุมภาพันธ์ 2565 00:00