สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป)

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศเลื่อนประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

 • อ่านประกาศที่นี้
  **ผู้มีรายชื่อเข้าสอบที่แนบเอกสารการสมัครยังไม่ครบ สามารแนบเอกสารเป็น(ไฟล์ Pdf) เพิ่มเติมได้ถึง วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.66**

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 3 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (101 อัตรา)

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 30 มกราคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 30 มกราคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 80 อัตรา)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายแพทย์ (สายบริการ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนมกราคม 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2566 00:00