สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) 18 อัตรา

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 10 มีนาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 15:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 15:25

แจ้งปิดระบบรับสมัครงานออนไลน์ ชั่วคราว

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะดำเนินการปรับปรุงระบบรับสมัครงานออนไลน์ทางด้านเครือข่าย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าใช้งานระบบรับสมัครงานออนไลน์ได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2563 15:05

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนมกราคม 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 27 มกราคม 2563 14:10