สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 2 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563 00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 50 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 8 ตุลาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับปฏิบัติงาน) จำนวน 103 อัตรา

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 30 กันยายน 2563 00:00

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนกันยายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 กันยายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกันยายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 24 กันยายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏฺิบัติการ) ประจำเดือนกันยายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนกันยายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ภาควิชาอายุรศาสตร์

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 14 กันยายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 3 กันยายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 1 กันยายน 2563 00:00