สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 11 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 8 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติงาน)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 8 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 8 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนายแพทย์) ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 6 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 5 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนายแพทย์)

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 5 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 กรกฎาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักอาชีวอนามัยฯ และตำแหน่งนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 กรกฎาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ และอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ)

  • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 กรกฎาคม 2565 00:00