สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ประเภทวิชาการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 8 มีนาคม 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนมกราคม2564

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งนายแพทย์ และตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) 7 อัตรา

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ และอาจารย์ผู้ช่วย 28 อัตรา)

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 11 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 67 อัตรา)

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 10 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนมกราคม2564

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนมกราคม 2564

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 2 กุมภาพันธ์ 2564 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล)ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • อ่านประกาศ

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2564 00:00