สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 15:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 15:25

แจ้งปิดระบบรับสมัครงานออนไลน์ ชั่วคราว

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะดำเนินการปรับปรุงระบบรับสมัครงานออนไลน์ทางด้านเครือข่าย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าใช้งานระบบรับสมัครงานออนไลน์ได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2563 15:05

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนมกราคม 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 27 มกราคม 2563 14:10

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563 (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  *** ผู้ได้รับคัดเลือกต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารายงานตัวที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2563 *** หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 มกราคม 2563 09:23

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษฯ 5 อัตรา

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 24 มกราคม 2563 09:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 17 มกราคม 2563 13:35

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 13 มกราคม 2563 09:18

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 13 มกราคม 2563 09:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563

 • ประกาศโดย: admin
วันที่ประกาศ: 9 มกราคม 2563 09:34