สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 9 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 2 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 4 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 4 ธันวาคม 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 00:00
  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

  • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปฯ (ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น)

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ (ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร) จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2563 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 17 พฤศจิกายน 2563 00:00